BIURO
SPRZEDAJEMY NA

Jakie uprawnienia trzeba posiadać do obsługi koparki?

Praca jako operator koparki staje się coraz atrakcyjniejsza, a rosnące zapotrzebowanie na pracowników wiąże się z wysokim wynagrodzeniem oraz stabilnością zatrudnienia. Operator koparki powinien wyróżniać się precyzją oraz odpowiedzialnością za bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na obszarze wykopów. Musi posiadać także odpowiednie uprawnienia ustalone przez ustawodawcę, możliwe do zdobycia podczas dedykowanych kursów.

Praca jest związana także z większym ryzykiem wypadków, takich jak porażenie prądem przy wykonywaniu robót w pobliżu przewodów elektrycznych lub osunięcie ziemi. Mimo iż operator koparki pracuje pod nadzorem brygadzisty lub inżyniera robót, jest to stanowisko wymagające samodzielności. Zainteresowani odbyciem kursu powinni znać podstawy fizyki oraz posiadać szereg cech i umiejętności takich jak: zdolność szybkiego podejmowania decyzji, precyzyjność, doskonała koncentracja oraz myślenie przestrzenne.

koparka gąsienicowa cat, volvo, komatsu, liebher, caterpillar

Jak zdobyć uprawnienia operatora koparki?

Aby przystąpić do kursu umożliwiającego zdobycie pożądanych umiejętności, kursant musi ukończyć 18 lat oraz posiadać prawo jazdy kat. B lub C w zależności od wybranego szkolenia. Nie jest potrzebne posiadanie wyższego wykształcenia. Koniecznym warunkiem rozpoczęcia kursu jest także przedłożenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do zdobycia uprawnień. Operator koparki powinien odznaczać się prawidłowym działaniem zmysłów: wzroku i słuchu, brakiem zaburzeń równowagi czy chorób kręgosłupa. Co więcej, każdy zobowiązany jest do przechodzenia regularnych badań lekarskich potwierdzających zdolność do pracy. Pracodawcy często proszą także o dostarczenie zaświadczenia o niekaralności.

Kurs podzielony jest na część teoretyczną oraz praktyczną. Część teoretyczna obejmuje wiedzę z zakresu BHP, obsługi maszyn oraz ich budowy. Podczas drugiej części, kursant nabywa praktyczne umiejętności obsługi koparki. Kurs zakończony jest egzaminem państwowym przed komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, a uprawnienia przyznawane są bezterminowo.

Rodzaje kursów

W zależności od tego, jakie uprawnienia chcemy zdobyć, należy wybrać odpowiedni kurs. Możemy wyróżnić między innymi kurs na koparkę jednonaczyniową kl. III, co pozwala na obsługę maszyn o wadze do 25 ton, czy na koparkę jednonaczyniową kl. I co umożliwia obsługę wszystkich koparek jednonaczyniowych. Dodatkowo warto przypomnieć, że operator koparko-ładowarki jest zobowiązany do posiadania innych uprawnień, niż operator koparki czy ładowarki.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Formularz

Zapytaj o cenę

Produkt jest nie dostępny lub nie ma ceny? Napisz do nas a odpowiemy na Twoją prośbę jak najszybciej to możliwe.